کارا فوق جامد  (صابون روانساز)                     

SOLID PASTE LUBRICANT

این محصول فقط انحصارا جهت عملیات روانسازی ابزار در شرایط سخت و نامناسب ماشینکاری کاربرد دارد .

 

مانند کار در ارتفاع  و یا داخل ماشین الات که همراه داشتن لوازم عادی بسیار مشکل است. کارا فوق جامد مانند یک قالب صابون کوچک تولید میشود و به آسانی قابل حمل است و تماس اندک آن با ابزار نیاز به روغنکاری محل را مرتفع مینماید.

این محصول فقط با سفارش خاص و هماهنگ شده تولید میگردد و بصورت محصول نهایی به بازار مصرف عرضه نمیگردد.

 

دمای نگهداری و کار کرد بین منفی ۵ و مثبت ۵۵ درجه سانتیگراد میباشد. فقط در رنگ سفید شیری تولید میگردد.

مدت زمان نگهداری و مصرف دو سال میباشد.