تماس با ما

                                            

آدرس دفتر مرکزی : فردیس _ بلوار مارلیک_ پاساژ امیر _ واحد 58 کدپستی :3169858516

صندوق پستی: تهران _ ملارد  353-31765

تلفن دفتر :   65143119   65143120   021

فکس:  65143121     021

  همراه جهت مشاوره:  ۰۹۱۲۹۲۴۰۷۷۴

Address: Unit58,Amir building trade ,Marlik bulvar,Sq # 5 Fardis,Karaj,Iran

Tel:  + 98  21   65143120       +98  21  65143119   

Fax: + 98   21   65143121

E-Mail:      karalub @yahoo.com                   

PO BOX : IRAN-MALARD- 31765 - 353